УРОЦИ, КУРСОВЕ, ПРЕВОДИ, КОНСУЛТАЦИЯ в Англия

0 views
0%

УРОЦИ, КУРСОВЕ,
ПРЕВОДИ,
КОНСУЛТАЦИЯ

– Предлагат се уроци по ан-
глийски от университетски

преподавател. Моля, изпра-
тете съобщение/WhattsApp

0774 3929 144.
– Уроци по математика и
информатика на всички нива

за българи, живеещи във Ве-
ликобритания – онлайн уро-
ци на тел.: +359899 126 106.

– Индивидуални уроци по

английски език в реално вре-
ме на тел.: 07459 702 621.

– Курсове за багеристи, фа-
дромисти и мотокаристи,

тел. 07552442855, Илиян

– Уроци по англий-
ски език в Североизточен

Лондон с квалифициран
преподавател-филолог, тел.
07894449803

(414) Курсове за багери-
сти, фадромисти и мото-
каристи, тел. 07552442855,

Илиян

(415) Уроци по англий-
ски език в Североизточен

Лондон с квалифициран
преподавател-филолог, тел.
07894449803
(415) Шофьорски курсове,

уроци по кормуване, опре-
снителни уроци, инструктор

с дългогодишен опит, най-
добри цени, тел. 07804615755

Business financial concept. busines sman and partner pointing graph paper are meeting to plan sales to meet targets set in next year.

(414) Издаване и подновя-
ване на CSCS карти, NVQ1

и NVQ2, тел. 07552442855,
Илиян

(415) Уроци по матема-
тика за Primary и Secondary

училища, учител от Източен

Лондон, с голям преподава-
телски опит във Великобри-
тания, тел. 07867506043

(415) Професионален
психолог – български език,
на място и онлайн,

Facebook Comments Box