Уестминстърското абатство -коронация на британските монарси

0 views
0%

Абатството
„свидетелства“ на
много кралски емоции
и ритуали

Традицията в Уестмин-
стърското абатство да се

коронясват британските

монарси започва на 6 яну-
ари 1066 година, когато там

е коронован крал Харолд
Годуинсън. В него обаче се

извършват не само коро-
национни церемонии, но

и кралски сватби. За по-
следните 1100 години там

са направени 16 сватби на
кралското семейство.

Тази емблема на Обеди-
неното кралство пази обаче

и не толкова приятни спо-
мени. В Уестминстърското

абатство са погребани и

едни от най-влиятелните
личности от британската
история, в това число 16
крале, 8 премиери, а също
и известни интелектуалци,

учени, писатели. Там по-
чиват Чарлз Дарвин, Чарлз

Дикенс, Хенри Пърсел, Ге-
орг Хендел и Исак Нютон.

Гробът на незнайния войн
също се намира там.
Катедралата „Свети
Петър“ е сред
най-известните
забележителности в
Лондон

Катедралата „Свети Пе-
тър“, известна със старо-
то си име Уестминстърско

абатство, е построена в
периода 1045-1050 година

при предпоследния англо-
саксонски крал на Англия

  • Едуард Изповедник. Осве-
    тена е на 28 декември 1065

година. Преди изграждане-
то й на мястото през 616 го-
дина е имало бенедиктинска

църква.
Храмът има статут на
катедрала в периода 1540-
1556 година. След това тя
е известна като кралската
църква и е пряко подчинена
на краля. Реконструирана е

в периода 1245-1517 година,

когато придобива и днеш-
ния готически стил.

Архитектурата
е издържана в
готически стил и
приковава погледите
на посетителите

Готическият стил в архи-
тектурата бележи началото

си през ХII век във Фран-
ция. Той обаче бързо се

разпространява в Англия,

а типичен пример за него-
вото величие и красота е

Уестминстърското абатство.

Красиво облицовано све-
тилище е в центъра на абат-
ството, където всъщност се

извършват кралските коро-
нации, сватби и погребения.

Главният олтар е проекти-
ран от архитект Джордж

Гилбърт Скот през 1873
г. Пред олтара е Cosmati,
датиращ от 1268 г. Той има
сложни дизайни от малки
парчета камък и стъкло,
инкрустирани в обикновен

мрамор, които символи-
зират Вселената в края на

времето.
Светилището на Едуард
Изповедник е всъщност
най-свещеното място на

абатството.

През вековете Уестмин-
стърското абатство е видяло

много промени и допълне-
ния. Крал Хенри III започва

да добавя параклис през

1220 г., но по-обширно пре-
устройство започва през

1245 г. Историята разказва,

че голяма част от абатство-
то на Едуард Изповедник е

било разрушено, тъй като
е трябвало да се построи
по-внушителна сграда в
негова чест.

Новите дизайни, повли-
яни от Хенри от Рейнс, Джон

от Глостър и Робърт от Бе-
върли, впечатляват краля,

защото те са били повлияни
от готическите църкви във
Франция. Характерното за
този архитектурен стил са
добавянето на параклиси,
заострени арки и летящи
подпори. В интериора на
катедралата е използван
мрамор от Пурбек.
Готическата църква на
крал Хенри е осветена през
1269 г. По нея обаче във
времето са направени още
промени. По времето на
Тудор Хенри през XVI век е

преустроен храмът „Лейди
Параклис”, а архитектите,
работили по него, са Робърт

Янис и Уилям Верту. Запад-
ните кули на абатството са

издигнати през 1745 г.
След три месеца, на 6 май,

в Уестминстърското абат-
ство ще се проведе коро-
нацията на крал Чарлз и

кралица консорт Камила.
Предвидено е службата да

отразява ролята на монар-
хията днес – с поглед към

бъдещето, но и със запаз-
ване на дългогодишните

традиции и изящество.

Facebook Comments Box