контакти

сайта бгхелп е създаден да помага на всички българи в Обединеното кралство,на сайта бгхелп може да намерите обяви за работа,квартири , както и актуални новини за Англия.

Безплатната помощ и ресурси за българите в Англия могат да бъдат предоставени от различни организации и учреждения. В зависимост от вашите нужди, може да се обърнете към следните ресурси:

  1. Българското посолство в Лондон: Посолството на Република България в Обединеното кралство предоставя консулска и правна помощ на българските граждани. Можете да се свържете с тях за информация относно консултации и консулски услуги.

  2. Групи и общности на българи в Англия: Много българи се организират в общности и групи, които предоставят подкрепа и информация на новопристигналите. Това могат да бъдат фейсбук групи, интернет форуми или физически срещи.

  3. Местни организации и звено за социални грижи: В зависимост от местоживеене и нуждите ви, можете да се свържете с местни организации или служби за социални грижи, които предоставят информация и подкрепа за мигранти.

  4. Сайтове и онлайн ресурси: Има много онлайн ресурси и уебсайтове, които предоставят информация за живота и работата в Англия за българските мигранти. Някои от тях съдържат полезни съвети и насоки.

    Facebook Comments Box