Компания за почистване, търси суб-контрактори за End of tenancy +/- Carpet/Upholstery

0 views
0%

Компания за почистване, търси суб-контрактори за End of tenancy +/- Carpet/Upholstery, One-Off (Deep), After Builders cleanings.- Важно условие е да имате професионално обурудване и кола.- Необходимо е да имате всички документи, даващи Ви право да работите в UK. – Задължително е да имате Insurance Liability (ако нямате, може да се направи). – Заплащането може да е на процент или на фиксирана цена, в зависимост от услугите.При интерес, моля свържете се с мен на 074 80 10 50 50.Благодаря!

Facebook Comments Box