Квартири (търся, предлагам)

0 views
0%

КВАРТИРИ
– Давам под наем голяма
двойна стая (15м2) под наем
в Източен Лондон – Barking
IG 11. Цена £170/week с

включени сметки. За кон-
такт 07404 26 38 40.

– Давам под наем голя-
ма двойна стая недалеч от

Стратфорд. Може и за сам
човек. Стаята е чиста и
топла. Собствен хладил- ник. Две тоалетни и баня,
градина, барбекю, пушал- ня, силен интернет. Тре- та зона, идеален транспорт,

наблизо 2 станции на ме-
тро, рейсове. Много магази-
ни до нас. 07960402029 или

07568501117

– Отдавам под наем двой-
на стая в Баркинг, за еди-
нично ползване. Цена – £110

на седмица, като в нея са
включени и сметки. Тел.
07814541700.

– Просторен напълно об-
заведен самостоятелен апар-
тамент от 40 кв.м, с гради-
на и навес в N9 – за рабо-
тещ професионалист или

двойка без деца и живот-
ни. След ремонт, свободно

паркиране, отлична инфра-
структура и транспорт. Це-
ната е 890 лири месечно, без

сметки. Телефон за контакт
07448421600 – Маргарита
– Отдавам под наем две
двойни стаи в района на
Walthamstow. Телефон за

връзка: 07743929144 (на ан-
глийски).

Facebook Comments Box