Бюджетът на растеж – подкрепа за връщане на работа

0 views
0%

Облекчения за
горивото и бирата
допълнително ще
подпомогне семейния
бюджет

За да подпомогне допъл-
нително бюджетите на до-
макинствата, правителство-
то реши да отмени планира-
ното увеличение от 11 пенса

на митото върху горивото,

запазвайки миналогодиш-
ното намаление от 5 пенса

за още дванадесет месеца.
Това ще спести на типичния
шофьор още £100.
Финансовият министър
Джеръми Хънт заяви, че
решението е взето, тъй като
инфлацията остава висока и
сега не е най-подходящият
момент за повишение на
митото.

Митото върху средна на-
ливна халба бира, сервирана

в заведения, също няма да
се повишава, съобщиха от
британския кабинет. То ще

бъде с до 11 пенса по-ни-
ско от митото на бирата в

супермаркетите, като Дже-
ръми Хънт определи това

решение като „гаранция
за кръчмите за Брекзит“.
Тази промяна ще се ползва
и от всеки пъб в Северна
Ирландия.
Нов план насърчава
иновациите и
стимулира бизнес
инвестициите
Намаляване на данъците
с £27 милиарда за бизнеса
чрез радикална политика на
„пълни разходи“ и реформа
на капиталовите надбавки
ще стимулира инвестициите
и растежа.
В съответствие с визията

на правителството Обеди-
неното кралство да бъде

най-доброто място в Европа
за инвестиция и развитие на
компаниите, за следващите

три години ще бъде въве-
дена нова политика. Тя ще

доведе до стимулиране на
бизнес инвестициите чрез

намаляване на корпоратив-
ния данък от £9 милиарда

годишно. Това ще направи
Великобритания страната с

най-конкурентния съвмес-
тен режим на капиталови

квоти в ОИСР и единстве-
ната голяма европейска

икономика, която има така-
ва политика. Независимата

Служба за бюджетна отго-
ворност (OBR) прогнозира,

че това ще увеличи бизнес
инвестициите с 3% за всяка
година, в която се прилага.
Предвиден е пакет от 500
милиона паунда на година за
подкрепа на 20 000 фирми с
интензивно изследване и
развитие чрез промени в
данъчните кредити.
Щедрите реформи на
данъчните облекчения за
творческите сектори ще
гарантират, че театрите,

оркестрите, музеите и га-
лериите са защитени срещу

продължаващия икономи-
чески натиск и дори повече

продукции от световна кла-
са ще се правят в Обедине-
ното кралство.

Правителството на Риши
Сунак насърчава и местните
власти с предоставяне на
повече правомощия, за да

могат те да управляват по-
добре икономиката си. Една

bghelp

от целите е да се постигне
по-голяма отговорност за
лидерите, които да развиват
по-добре тяхната местна

икономика. За целта се от-
пускат над £200 милиона за

висококачествени проекти
за местно възстановяване в
райони с нужда.

Facebook Comments Box