БЪЛГАРСКИ АДВОКАТИ В АНГЛИЯ

0 views
0%

БЪЛГАРСКИ
АДВОКАТИ В АНГЛИЯ

> Трудови злополуки
> Инциденти в чужбина
> Пътно-транспортни произшествия
> Лекарски грешки и медицинска
небрежност
> Наранявания получени на
територията на частна или общинска
собственост
> Инциденти засягащи отговорността
на собственици и обитатели
> Наранявания получени в
обстоятелства на криминални
престъпления

“Много съм доволен от услугите на Снежина Янкова. За втори път
тя води съдебните ми дела и спечели и двете. Получих много добро
обезщетение за случаите. В бъдеще бих използвал услугите й
отново, ако имам нужда от помощ! Много съм доволен.”

Снежина Янкова
07516 441 448/020 7681 9013
Snezhina.yankova@osborneslaw.com
Елида Димитрова
07843 349 633/020 7681 8675
Elida.dimitrova@osborneslaw.com

Facebook Comments Box