АВТОУСЛУГИ LONDON

0 views
0%

АВТОУСЛУГИ

  • Водородни системи за
    икономия на гориво до 40%.

Повече мощност и дина-
мика на мотора. Над 80%

по-малко Со2

емисии. За

всички двигатели с вътреш-
но горене. Тел. :07866940426

  • Автосервиз в Чатъм,

Кент. Ремонт на автомоби-
ли, гуми, климатици, МОТ.

Телефон: 07428250921

Facebook Comments Box